تماس با ما

info@dekatech.ir

041-34406859

09386365817

09393230196

دفتر مرکزی : تبریز - دامپزشکی - خیابان ورزش - مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان