مصاحبه با مهندس علی مختاری مدیر عامل شرکت قافلان سما نورد آذربایجان “DEKATECH “

معرفی فناوران و شرکتهای دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛  مصاحبه با مهندس علی مختاری مدیر عامل شرکت قافلان سما نورد آذربایجان “DEKATECH “ https://b2n.ir/046013